இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் அமெரிக்கா எவ்வாறு நுழைந்தது?

205shares

மூன்றாம் உலக யுத்தம் (உண்மையின் தரிசனம் பாகம் 6 )

அமெரிக்கா எதற்காக ஹிட்லருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் ஆதரவு வழங்கிக்கொண்டிருந்தது?

எதற்காக யூதர்கள் மீதான இனப் படுகொலைகளை அது காண்டுகொள்ளவில்லை?

2ம் உலக யுத்த காலங்கங்களில் ஹிட்டலருக்கு தார்மீக ஆதரவை வழங்கிக்கொண்டிருந்த அமெரிக்கா, பின்னர் எப்படி ஹிட்டலருக்கு எதிராகக் களம் இறங்கியது?

இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதிலைத் தேடுவதானால், நாங்கள் முதலில் அமெரிக்கா என்கின்ற தேசத்தையும், அதனது பொருளாதார நலன் நோக்கிய நகர்வுகளையும் புரிந்துகொள்வது அவசியம்.

அந்த விடயங்களைத்தான் ஆராய்கின்றது இந்த உண்மையின் தரிசனம்:

முன்னய பாகங்கள்:

மூன்றாம் உலக யுத்தம் (உண்மையின் தரிசனம் பாகம் 1 )

மூன்றாம் உலக யுத்தம் (உண்மையின் தரிசனம் பாகம் 2 )

மூன்றாம் உலக யுத்தம் (உண்மையின் தரிசனம் பாகம் 3 )

மூன்றாம் உலக யுத்தம் (உண்மையின் தரிசனம் பாகம் 4 )

மூன்றாம் உலக யுத்தம் (உண்மையின் தரிசனம் பாகம் 5 )

இதையும் தவறாமல் படிங்க