அமெரிக்க கண்டத்தில் மொசாட் உளவு அமைப்பு மேற்கொண்ட இரகசிய நடவடிக்கை!!

318shares

'மொசாட்' என்ற பெயர் முதன் முதலாக உலகத்தின் வாயில் உச்சரிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பம் அது...

உலகத்தின் பார்வையில் இஸ்ரேலின் 'மொசாட்' உளவுப் பிரிவு அதியத்துடன் பார்க்கபட்ட தருணம் அது...

யார் இவர்கள் என்று 'மோசாட்' பற்றி உலக நாடுகளை யோசிக்க வைத்த சந்தர்ப்பம் அது.

அப்படிப்பட்ட ஒரு இரகசிய நடவடிக்கை பற்றி பார்க்கின்றது இந்த உண்மையின் தரிசனம் நிகழ்ச்சி:

இதையும் தவறாமல் படிங்க