வரம்பு மீறாதீர்கள், தண்டனை பெறுவீர்கள்! இன்று இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நேரமே கிடைக்காதாம்!

55shares

ஆவனி 24ஆம் நாள், செப்டம்பர் 10, செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் எவ்வாறான பலன்கள் கிடைக்கப்போகின்றது என்பதைப்பற்றி பார்க்கலாம்.

இன்று சிம்மம், தனுசு போன்ற ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களும் விருச்சிகள், மிதுனம் போன்ற சில ராசிக்காரர்களுக்க மத்திம பலனும் வரப்போகின்றது.

ஆகவே இன்று நீங்கள் எந்த கடவுனை வணங்க வேண்டும் என்பதை கீழே வரும் காணொளியில் பார்க்கலாம்.