இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மட்டும் இன்று மிக சிறந்த நாள்; ஏனைய ராசிக்காரர்கள் செய்வேண்டியது இதுதான்...?

35shares

ஆவனி 26 ஆம் நாள், செப்டம்பர் 12, வியாழக்கிழமையான இன்று 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை பார்க்கலாம்.

அந்த வகையில் இன்று சில ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்களும் சில ராசிக்காரர்களுக்க மத்திம பலன்களும் வரப்போகின்றது.

ஆகவே இன்று நீங்கள் எந்த கடவுனை வணங்க வேண்டும் என்பதை கீழே வரும் காணொளியில் பார்க்கலாம்.