இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் மௌனமாக இருக்க வேண்டுமாம்!

91shares

புரட்டாசி 23ஆம் நாள், ஒக்டோபர் 10ஆம் திகதி, வியாழக்கிழமையான இன்று 12 ராசிகளுக்குமான ராசி பலனைப்பற்றி பார்க்கலாம்.

இன்று பல ராசிகளுக்கு நல்ல பலனும் சிலருக்கு தீய பலனுமே காணப்படுகினறது.

இன்றைய நாளில் வரப்போகும் சிக்கல்களில் இருந்து நாம் நம்மை எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வதுஎன்பது பற்றி பார்க்கலாம்.