இந்தியக் குடியுரிமை கோரும் ஈழத்தமிழர்கள்

75shares

தமிழ் நாட்டில் அகதிகளாக வாழ்ந்துவரும் ஈழத் தமிழ் ஆகதிகள் தமக்கு இந்தியக் குடியுரிமை வழங்கப்படவேண்டும் என்று கோரிக்கை முன்வைத்துள்ளார்கள்.

தமிழ்நாட்டில் வசித்துவரும் ஈழத் தமிழ் அகதிகளை தமிழ்நாடு அரசு எவ்வாறு பாரக்கின்றது? எவ்வாறு நடத்துகின்றது? ஐ.பீ.சீ. தமிம் தொலைக்காட்சிக்கு அவர்கள் வழங்கிய கருத்துக்கள்:

ஒலி வடிவில் கேட்க
00:00
இதையும் தவறாமல் படிங்க
`