சோவியத்தை அழிக்க நினைத்த ஹிட்லர்!!

284shares

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-9)- நிராஜ் டேவிட்

இரண்டாம் உலக யுத்தத்தின் முடிவினைத் தீர்மானித்த லெனின் கிராட், ஸ்டாலின் கிராட் யுத்தங்கள் போரியல் வரலாற்றில் மிக முக்கியமான சண்டைக் களங்கள்.

சோவியத் என்றொரு தேசமே உலக வரைபடத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று கூறி சோவியத்திற்கு படைகளை அனுப்பி வைத்த ஹிட்லர் எவ்வாறு அங்கு தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்தார்?

சண்டைக்களங்களின் பின்னணி என்ன? பாவிக்கப்பட்ட ஆயுதங்கள் எவை?

இந்த விடயங்கள பற்றி பார்க்கின்றது இந்த உண்மையின் தரிசனம் நிகழ்ச்சி:

முன்னைய பாகங்கள்

மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-1)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-2)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-3)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-4)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-5)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-6)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-7)
மூன்றாம் உலக யுத்தம்? (உண்மையின் தரிசனம் பாகம்-8)

இதையும் தவறாமல் படிங்க