தமிழர் தாயகம் மீதான ஆக்கிரமிப்பின் ஒரு அடையாளம்- மட்டக்களப்பு கோட்டை!!

46shares

மட்டக்களப்பின்மீதான ஆக்கிரமிப்பின் எஞ்சி நிற்கும் மற்றுமொரு அடையாளம்தான் மட்டக்களப்பு கோட்டை. அந்த கோட்டை பற்றி ஐ.பீ.சி. தமிழின் ஊர் முற்றம் நிகழ்ச்சியில் வெளியிடப்பட்ட பதிவு இது:

இதையும் தவறாமல் படிங்க