சத்தமிட்டுக்கொண்டு வந்தார்கள்! நான்கு பெண் பிள்ளைகளுடன் வீட்டை விட்டு வெளியேறி ஓடினோம்! ஒரு முஸ்லிம் தாயின் கண்ணீர் கதை!!

1263shares

புத்தளம் தும்மோதர கிராமத்தில் சில தினங்களுக்கு முன்னர் காடையர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பிரதேசத்தினுள் முதன் முதலாக நுழைந்த ஐ.பீ.சி. தமிழ் ஊடகவிலாளர்கள், அங்கு மக்கள் எதிர்கொண்ட அவலங்களை பதிவுசெய்தார்கள்.

இதையும் தவறாமல் படிங்க