இன்று உங்களுக்கு எவ்வாறான ஆபத்துக்கள் வரப்போகின்றது! யாருக்கு அதிஷ்டம் அடிக்கப்போகின்றது?

59shares

செப்டம்பர் மாதம் 8ஆம் மாதம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று உங்களுடைய ராசிக்கு எவ்வாறான பலன்கள் கிடைக்கப்போகின்றது என்பதைப் பற்றி பார்க்கலாம்.

இன்று சிலருக்கு நல்ல பலன்களும் சிலருக்கு தீய பலன்களும் வந்து சேரப்போகின்றது.

இந்த நிலையில் நாம் யாரை வணங்க வேண்டும் என்பதை இன்றைய ராசிபலன் நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம்.